Struktura IUMW

Wiedza IUMW udostępniana jest Użytkownikom w dwóch obiegach:

 • ogólnodostępnym - na stronie www IUMW, stanowiącej bezpłatną Wszechnicę. 
 • na platformie e-learningowej w postaci odpłatnych kursów tematycznych.

Na stronie internetowej IUMW Użytkownicy znajdą nieodpłatne materiały edukacyjne, uporządkowane według kryterium Odbiorcy w ramach Kierunków:

 • Kierunek dla Rodziców 
 • Kierunek dla Nauczycieli 
 • Kierunek dla Edukatorów (osób opracowujących i wdrażających programy edukacyjne) 
 • Kierunek dla Młodzieży (szkolnej i akademickiej)
 • Kierunek dla Małżeństw i Par

Sposób przekazania i zakres wiedzy dostosowane będą do potrzeb Odbiorców: najbardziej praktyczna wiedza - dla Rodziców, Nauczycieli, Młodzieży, Małżeństw i Par, bardziej rozbudowana teoretycznie – dla Edukatorów.

Materiały edukacyjne będą także prezentowane w Działach tematycznych, takich jak:

 • Psychologia, 
 • Pedagogika, 
 • Filozofia, 
 • Antropologia,
 • Socjologia, 
 • Wychowanie,
 • Zdrowie,
 • Nauka.

Na platformie e-learningowej IUMW są dostępne odpłatne kursy tematyczne dla osób, które pragną poszerzyć i pogłębić swą wiedzę w danej dziedzinie. Uczestnicy kursu tematycznego będą korzystać z przewodnictwa i pomocy przeszkolonych Moderatorów.
Absolwenci Kursu otrzymają wystawiony przez Fundację certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Biuletyn IUMW