Jesteś tutaj: IUMW Strona główna O IUMW Kursy e-learningowe IUMW Kurs "Nauczanie wartości"

Program Nauczania Wartości

tl_files/Logotypy/ORE_logo_150.jpg


Kurs został objęty Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Zapraszamy do Programu Nauczania Wartości w nowej formule. Kurs został dostosowany do potrzeb uczestników, którzy otrzymają metodyczne wsparcie przy wdrażaniu programu w swoich grupach szkolnych i przedszkolnych. Wydłużenie czasu umożliwi przeprowadzenie większej ilości praktycznych ćwiczeń z dziećmi, otrzymanie informacji zwrotnej i wskazówek od moderatora, wymianę refleksji z innymi osobami. Kurs został też uzupełniony o nowe materiały i nowe wartości - wolność, życzliwość i przyzwoitość. Został podzielony na 2 bloki tematyczne:

  • Kształtowanie człowieczeństwa i charakteru - wartości wspierające przejmowanie przez ucznia odpowiedzialności za własny rozwój 
  • Profilaktyka przemocy i zachowań aspołecznych - wartości kształtujące współpracę i odpowiedzialność za innych 

Termin rozpoczęcia kursu:  07 października 2015 r. 
Czas trwania: rok akademicki 2015/2016
 
(Blok 1 - 13 tygodni + Przerwa semestralna + Blok 2 - 12 tygodni)
Koszt kursu:
 490 zł (przy płatności w 2 ratach - 280 zł/1 rata)

Nauczanie wartości to najważniejsza inwestycja w dobrą przyszłość dzieci. Wobec wielkiego zamieszania w sferze wartości, jakie panuje we współczesnym świecie, powinniśmy dać dziecku niezawodny kompas – mocny system wartości moralnych, który pomoże mu orientować się w życiu. Wartości moralne nadają życiu sens, pomagają podejmować trafne decyzje, przynoszą dobro tym, którzy je praktykują i tym, do których są kierowane, stanowią niezwykle skuteczną profilaktykę przemocy. Bez wartości moralnych społeczeństwa, rodziny i jednostki pogrążają się w chaosie i kryzysie, a cywilizacje upadają. Wysyłanie w świat dziecka, które nie posiada mocnego systemu wartości jest w istocie podobne do wysyłania go w podróż po burzliwym oceanie bez umiejętności żeglarskich, steru, mapy i zasobów. Jakie są wówczas jego szanse na szczęśliwą podróż i bezpieczne dotarcie do zaplanowanego portu?

Na kursie dowiedzą się Państwo, jak zaszczepić w dzieciach wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, pokojowość, miłość czy mądrość, by praktykowały je z własnego przekonania i potrzeby. Mocny system wartości moralnych to największy kapitał człowieka. Wartości moralne budują charakter, a charakter − jak twierdził  Heraklit − jest przeznaczeniem.

Do udziału w kursie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolnych, bibliotekarzy i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, które rozumieją potrzebę nauczania młodego pokolenia wartości i odnowy społecznej poprzez przywrócenie w naszym życiu zasad moralnego postępowania.Udział w kursie:

• Buduje świadomość:  

-  związku między zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych dziecka, a jego skłonnością do zachowań moralnych  
-  istoty wartości moralnych, przyczyn współczesnego kryzysu wartości  
-  wpływu współczesnej kultury na system wartości młodego pokolenia  
-  własnej roli dorosłego jako wzorca i przewodnika w świecie wartości

• Przynosi wiedzę na temat:  

-  mechanizmu więzi i konsekwencji jej zaburzeń dla dalszego życia oraz praktykowanego systemu wartości  
-  zagrożeń cywilizacyjnych dla zdrowia psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży  
-  wpływu wartości na jakość życia jednostek i społeczeństw  
- skutecznych sposobów nauczania wartości i wdrażania dzieci do ich codziennego praktykowania

•  Rozwija duchowo, skłania do refleksji nad własnym systemem wartości, często do jego przewartościowania lub zredefiniowania pewnych pojęć aksjologicznych 

• Podnosi motywację i siłę do praktykowania trudnych wartości takich jak mądrość, odwaga, samodyscyplina

• Daje możliwość wypracowania praktycznych narzędzi pracy z dziećmi/uczniami w zakresie nauczania moralnego, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów; wskazuje przykłady literackie przydatne do nauczania wartości 

• Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego Uczestnika oraz podniesienia jego kompetencji wychowawczych

• Przynosi lepsze zrozumienie postaw i zachowań dzieci/uczniów, ułatwia pracę z nimi poprzez dobór właściwych/skutecznych metod, podnosi satysfakcję z pracy

• Poprawia własne funkcjonowanie i relacje z innymi ludźmi, w tym z rodzicami dzieci/uczniów

 

Jak się zapisać

Poniżej znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego on-line, za pomocą którego należy wysłać swoje zgłoszenie (kod kursu w formularzu to: NW–N; 2015-10-07), a także następujące materiały:

1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”
2. Zasady uczestnictwa i organizacja kursu
3. Program kursu „Wychowanie przez czytanie” dla Nauczycieli (sylabus)
4. Umowa indywidualna
5. Umowa z placówką


Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w kursie prosimy kierować do p. Małgorzaty Chojeckiej, Koordynatorki IUMW, e-mail: iumw@cpcd.pl, tel. 502 735 350.

 


Projekt realizowany we współpracy z Fundacją ORANGE.

Biuletyn IUMW