Jesteś tutaj: IUMW Strona główna O IUMW Kursy e-learningowe IUMW Kursy e-learningowe - podstawowe informacje

Kursy e-learningowe – podstawowe informacje

Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania (IUMW) oferuje kursy tematyczne, które pozwalają poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie kompetentnego wspierania rozwoju i edukacji dziecka, zdrowego stylu życia oraz innych zagadnień omawianych na www.iumw.pl.  

Kursy prowadzone są on-line w formie zajęć interaktywnych na platformie e-learningowej Moodle. Uczestnicy kursu pracują w grupach pod kierunkiem wykwalifikowanych Moderatorów. Na początku kursu otrzymują instrukcje dotyczące techniki pracy na platformie i zapoznają się ze wskazanymi materiałami edukacyjnymi, m.in. książkami, artykułami, materiałami video, a następnie wykonują zadania i prowadzą na forum kursu dyskusje z innymi Uczestnikami i Moderatorami, podczas których dzielą się wiedzą, doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi przedmiotu kursu. Uczestnicy mogą również sami inicjować dyskusje (otwierać wątki) na zaproponowane przez siebie, związane merytorycznie z kursem, tematy. Materiał dydaktyczny kursu jest podzielony na Moduły tematyczne, których przerobienie zajmuje zwykle jeden tydzień. Okresy świąt są wyłączone z czasu trwania Modułu kursu. Uczestników kursu obowiązuje Regulamin IUMW.

Każdy kurs poprzedzony jest krótkim zapoznaniem Uczestników z pracą na platformie e-learningowej (która nie jest trudna, wbrew początkowym obawom niektórych Kursantów). Praca w ramach kursu zajmuje, w zależności od zaangażowania Uczestnika i jego wprawy w poruszaniu się na platformie, przeciętnie od 5 do 8 godzin tygodniowo.

Ukończenie kursu IUMW z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem.


Jakie korzyści zapewnia udział w kursach IUMW:

• Buduje świadomość potrzeb rozwojowych dzieci we współczesnym świecie;

• Przynosi szeroką wiedzę na temat coraz bardziej powszechnych deficytów rozwojowych oraz zagrożeń cywilizacyjnych dla zdrowia umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży;

• Daje możliwość wypracowania praktycznych narzędzi pracy z dziećmi/uczniami, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, refleksji i pomysłów;

• Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego Uczestnika oraz podniesienia jego kompetencji wychowawczych;

• Przynosi lepsze zrozumienie postaw i zachowań dzieci/uczniów, ułatwia pracę z nimi poprzez dobór właściwych/skutecznych metod, podnosi satysfakcję z pracy.

 
Opłaty za kursy:

Kursy e-learningowe są odpłatne. Uczestnicy, zwłaszcza Nauczyciele, mogą wystąpić do swoich pracodawców/placówek o dofinansowanie lub całkowite pokrycie kosztu kursu.


Wróć

 Biuletyn IUMW