Jesteś tutaj: IUMW Strona główna FAQ

Najczęściej zadawane pytania o kurs e-learningowy "Wychowanie przez czytanie":

1. Czy pod koniec kursu będzie egzamin, pisemna praca końcowa?

Pod koniec kursu przeprowadzony zostanie internetowo sprawdzian testowy, którego wynik będzie elementem ogólnej oceny za pracę w ramach kursu i wpłynie na jego zaliczenie. Na zaliczenie będą mieć też wpływ oceny z realizacji kolejnych modułów oraz aktywność na kursie. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzyma certyfikat Fundacji.

2. W jakich godzinach i dniach przewidziany jest kurs?

Praca w ramach kursu zakłada dużą elastyczność uczestników – na przerobienie każdego modułu mają oni tydzień lub dwa, w zależności od ilości materiału, natomiast w jakich godzinach i dniach będą pracować, zależy wyłącznie od nich. Chodzi o wykonanie zadań przed wyznaczonym dla danego modułu terminem. Pilotażowy kurs przewidziany jest w terminie: 16 kwietnia – 14 lipca 2012 r.

3. Co jest podstawą otrzymania certyfikatu? Czy wiąże się to z zaliczeniem pisemnego testu sprawdzającego nabyte wiadomości o charakterze zewnętrznym?

Wyjaśnienie w punkcie 1, nie będzie egzaminu zewnętrznego.

4. W jaki sposób będą odbywały się zaliczenia i co jaki czas?

Zaliczenia poszczególnych modułów tematycznych odbywać się będą sukcesywnie, 
po ich zakończeniu, czyli po 1-2 tygodniach przerabiania materiału, w zależności od objętości i tym samym czasu trwania danego modułu.

5. Ile godzin (tygodniowo lub w czasie całości trwania kursu) należy poświęcić na wizyty na odpowiednich stronach?

W zależności od indywidualnego tempa pracy, a także wnikliwości uczestnika kursu, powinien on założyć minimum 4 godziny tygodniowo na pracę nad przyswojeniem materiału, rozwiązaniem testów oraz na dyskusje na forum kursu z innymi jego uczestnikami.

6. Czy kurs będzie można ukończyć do końca czerwca (jeśli się wywiąże ze swoich zobowiązań), czy też trzeba się logować do samego końca trwania kursu (tj. do połowy lipca)?

Moderator kursu nie może indywidualnie przyspieszyć kursu dla danej osoby (?). Kurs ma charakter przedsięwzięcia grupowego, moduły tematyczne rozpoczynane są 
i kończone dla wszystkich w tym samym czasie. Ważnym elementem kursu są dyskusje uczestników kursu na temat aktualnie przerabianego przez wszystkich modułu. Kursanci mogą realizować i przesłać do Moderatora zadanie szybciej (np po 1-2 dniach od rozpoczęcia  modułu), ale na rozpoczęcie kolejnego modułu kursu muszą poczekać, aż cała grupa „przerobi” wcześniej wyznaczone zadania.  

7. Czy mogłabym wziąć udział w kursie ''Wychowanie przez czytanie'' jeżeli od 19.04 do 10.05 nie będę miała dostępu do komputera? Będę wtedy w sanatorium, a laptopa nie posiadam.

Nieobecność przez dwa tygodnie uniemożliwi ukończenie kursu. Zapraszamy zatem 
po wakacjach do udziału w kolejnej, odpłatnej już edycji kursu. 

8. Jak wygląda sytuacja z nieobecnością tygodniową (będę przebywać za granicą, z bardzo ograniczonym czasem lub brakiem czasu na dostęp do komputera)? Czy nie wpłynie to na ukończenie kursu? Czy np. zadanie można oddać wcześniej bądź z poślizgiem?

Praca w ramach kursu powinna być systematyczna. Usprawiedliwiona nieobecność przez tydzień (nie dłużej) może być nadrobiona po powrocie, jednak za rozwiązanie zadań 
w ramach zaległego modułu – wymagane dla przejścia do kolejnego modułu - uczestnik otrzyma tylko 50% punktów. Więcej niż jedna tygodniowa nieobecność/ brak aktywności na platformie e-learningowej kursu dyskwalifikuje uczestnika.

9. Nasza szkoła w kampanii czytania bierze już udział 9 lat i organizujemy ciekawe spotkania z książką, nie robimy tego jednak codziennie i nie zgłaszałyśmy udziału szkoły i przedszkola w programach „Czytające szkoły” i „Czytające Przedszkola”. Czy możemy ubiegać się o uczestnictwo w  kursie?

Bezpłatny kurs pilotażowy jest przewidziany wyłącznie dla nauczycieli z placówek, 
które zgłosiły się do programów „Czytające szkoły” i „Czytające Przedszkola” i rzetelnie je realizują. Pozostałe osoby zapraszamy do udziału w kolejnych kursach.

10. Jaka liczba punktów zalicza kurs?

Aby zaliczyć kurs trzeba będzie zdobyć minimum 75% punktów możliwych do zebrania w trakcie realizacji wszystkich modułów oraz testu końcowego. 

Biuletyn IUMW