Dlaczego powstał IUMW?

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, funkcjonująca początkowo pod nazwą „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”, od 2000 roku prowadzi wykłady i konferencje edukacyjne na temat szeroko pojętego zdrowia emocjonalnego i mądrego wychowania. Po wykładach na temat potrzeb emocjonalnych dzieci, roli czytania w ich rozwoju, nauczania wartości, wpływu mediów na rozwój i zachowania dzieci, specyfiki wychowywania chłopców, budowania poczucia własnej wartości itp. uczestnicy często dzielą się refleksją, że jako rodzicom i wychowawcom brakowało im świadomości i wiedzy w tym zakresie.

Podczas cyklu fundacyjnych wykładów dla rad pedagogicznych w ramach programu „Szkoła z charakterem”, dyrektorka jednej ze szkół stwierdziła: „Teraz widzę, że szkoła uczy zupełnie nie tego, czego powinna”.

Te słowa w pewnym sensie definiują problem - rodzicom, nauczycielom, lekarzom, dziennikarzom, politykom i wielu innym dorosłym lub wkraczającym w dorosłość brakuje podstawowej wiedzy na temat rozwoju, funkcjonowania i uczenia się człowieka. Nikt, poza wąską grupą specjalistów z zakresu psychologii, nie otrzymuje w toku swej kilkunastoletniej nauki w systemie szkolnym i na studiach wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dziecka, jego potrzeb emocjonalnych, możliwości mózgu i sposobów uczenia się, czy wreszcie konsekwencji nowych zjawisk społecznych, takich jak masowa kultura, wszechobecność mediów elektronicznych, pełnowymiarowa praca zawodowa obojga rodziców, atomizacja rodzin, relatywizm moralny, kryzys dotychczasowego systemu wartości, nowe technologie komunikacji itd. - i ich wpływu na kondycję człowieka, a w szczególności na rozwój dzieci.

W latach 2008-2009 Fundacja przeprowadziła – we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie – dwie edycje studiów podyplomowych dla nauczycieli pod nazwą: „Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji”, których tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące nie tylko czytania dzieciom, ale szeroko rozumianego zdrowia emocjonalnego i wychowania. Absolwenci studiów, nierzadko nauczyciele z kilkunastoletnim stażem zawodowym, ocenili, że dopiero po tych studiach czują się w pełni przygotowani do pracy z uczniami oraz wychowywania własnych dzieci.

Społeczeństwu brakuje wiedzy o sprawach najważniejszych – jak mądrze żyć i wychowywać dzieci, by wyrosły na samodzielnych, szczęśliwych, dobrych i mądrych dorosłych, którzy udźwigną zadanie kontynuacji gatunku homo sapiens i doskonalenia jego kultury w coraz bardziej skomplikowanym świecie.

Nie mamy możliwości dotarcia z wiedzą indywidualnie do każdego rodzica, nauczyciela, specjalisty ds zdrowia i rozwoju dzieci, czy polityka. Mając świadomość, że osobisty kontakt jest najlepszą formą przekazu wiedzy i deklarując, że nadal prowadzić będziemy konferencje edukacyjne i wykłady, uważamy, że nasza Wszechnica oraz interaktywne kursy tematyczne adresowane do wszystkich grup odbiorców, stanowią rozwiązanie jeśli nie idealne, to przynajmniej wystarczająco dobre jako źródło użytecznej, gwarantowanej przez Fundację wiedzy.

Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania nie odpowie zapewne na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, ale będziemy czynić wszystko, by dostarczać rzetelną wiedzę opartą na zdrowym rozsądku i w zgodzie z najnowszą nauką.

Jednocześnie deklarujemy, że IUMW będzie prezentował poglądy zgodne z misją i filozofią Fundacji oraz z jej doświadczeniami. Nie będziemy kierować się modną manierą: mają Państwo do wyboru różne, często wykluczające się opcje i mogą sami wybrać, co uważają Państwo za właściwe. Jeśli dla lepszego wyjaśnienia tematu lub uświadomienia Użytkownikom IUMW istnienia innych, sprzecznych z naszymi poglądów przytoczymy je, zawsze będą opatrzone komentarzem, jaki jest pogląd Fundacji na dany temat.

W IUMW znajdą Państwo przede wszystkim wiedzę, którą uważamy za istotną, rzetelną, pomocną w rozumieniu siebie i w coraz lepszym funkcjonowaniu w świecie. Będzie ona oparta na dorobku naukowym i doświadczeniu wybitnych specjalistów z Polski i z innych krajów, podparta naszą własną wiedzą, przemyśleniami, doświadczeniami i sumieniem. Będziemy jednocześnie otwarci na wszelkie nowe informacje, które mogą wpłynąć na charakter prezentowanych w IUMW treści.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia IUMW, jego wzbogacania i modyfikowania, z podaniem źródeł informacji, na które będą się Państwo powoływać.

Biuletyn IUMW