Jesteś tutaj: IUMW Strona główna O IUMW Kursy e-learningowe IUMW Kurs "Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji"

Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji

Kurs dla Nauczycieli prowadzony on-line w formie interaktywnej przez wykwalifikowanych Moderatorów

tl_files/Logotypy/ORE_logo_150.jpg


Kurs został objęty Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Do udziału w kursie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolnych, bibliotekarzy i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, które rozumieją potrzebę nauczania młodego pokolenia umiejętności językowych, myślenia i wartości.

Termin rozpoczęcia kursu:
Czas trwania:

Koszt kursu:

Coraz więcej dzieci nie tylko nie czyta, ale ma rosnące problemy z językiem, który jest fundamentem edukacji, komunikacji, rozwoju umysłowego i kulturalnego. Przyczyną jest niedostatek doświadczeń językowych w dzieciństwie – rodzice mało z dziećmi rozmawiają i mało im czytają, dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranem telewizora lub komputera, z których nie można nauczyć się języka, refleksyjnego myślenia i wartości. Analfabetyzm funkcjonalny jest poważnym i realnym zagrożeniem rozwoju osobistego i poziomu życia, skazującym ludzi na wykluczenie społeczne, kulturowe i zawodowe, a społeczeństwa na brak innowacyjności i konkurencyjności.


Naród, który mało czyta, mało wie. Naród który mało wie, podejmuje złe decyzje –
w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych.
Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość –
to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji.


Jim Trelease, autor "Read-Aloud Handbook" (Podręcznik głośnego czytania)


Na kursie dowiedzą się Państwo, jak przedszkole i szkoła mogą skutecznie rozwijać umiejętności językowe dzieci i pasję do czytania, dlaczego dzieci nie lubią czytać, jakie błędy popełniamy ucząc je czytania, dlaczego czytanie chłopcom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość, jaki jest związek między czytaniem a systemem wartości, itd.


Dodatkowo Kurs:

• daje możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów, wspólnego wypracowania praktycznych narzędzi pracy z dziećmi/uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym placówki przy wprowadzaniu programu codziennego czytania  

• pozwala na bardziej krytyczny wybór lektur dla dzieci, uwzględniających ich wiek, płeć, dojrzałość emocjonalną i intelektualną oraz przynosi propozycje odpowiednich tytułów

• przynosi lepsze zrozumienie mechanizmów społecznych oraz zachowań dzieci/uczniów, ułatwia pracę z nimi poprzez dobór właściwych/skutecznych metod i lektur

• przyczynia się do wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego Uczestnika oraz podniesienia jego kompetencji nauczycielskich i wychowawczych; przynosi motywację do czytania książek popularnonaukowych

• poprawia relacje z uczniami, podnosi efekty nauki w szkole, wzmacnia satysfakcję z pracy zawodowej

• uczy kompetentnego poruszania się na platformie e-learningowej i w przestrzeni Internetu

 

Biuletyn IUMW