Czym jest Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania?

Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania (IUMW) jest powszechnie dostępnym, rekomendowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, zasobem wiedzy psychologicznej, wychowawczej, dotyczącej zdrowego stylu życia itp., przydatnej do kompetentnego wspierania rozwoju, wychowania i edukacji dziecka.

Wszyscy chcemy, aby dzieci wyrastały na zdrowych emocjonalnie, kulturalnych, mądrych i szczęśliwych ludzi. Droga do tego celu wiedzie poprzez pracę rodziców i nauczycieli nad własnym rozwojem. Możemy przekazać dzieciom tylko to, co sami posiadamy i potrafimy.

Rozwój własnej samoświadomości oraz poszerzanie umiejętności i wiedzy na temat emocji, psychologii rozwoju, wartości moralnych, właściwej komunikacji itd. warto zacząć zanim staniemy się opiekunami i wychowawcami dzieci, dlatego IUMW oferuje także wiedzę adresowaną do młodych ludzi. Wierzymy, że będzie ona przydatna w lepszym osobistym funkcjonowaniu i w relacjach.

Wspieranie rozwoju, wychowanie i edukacja dziecka rozumiane są tu jako podyktowane szacunkiem do dziecka działania oraz wzory postaw i zachowań rodziców i wychowawców, stwarzające warunki do optymalnego rozwoju i wykorzystania potencjału dziecka, uwzględniające jego naturalną motywację do poznawania i uczenia się oraz stawania się dobrym i mądrym człowiekiem. Na proces ten składają się:

1 - zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka, w tym potrzeb emocjonalnych
2 - poszanowanie godności dziecka, okazywanie mu szacunku od najmłodszego wieku
3 - świadome aranżowanie sytuacji, w których może ono praktycznie:

• uczyć się języka i myślenia
• budować umiejętności życiowe i dobre relacje z ludźmi

• ćwiczyć umiejętność radzenia sobie z emocjami, w tym kontroli impulsów

• odnosić sukcesy i radzić sobie z porażkami w zdrowy sposób

4 - bycie wzorem i nauczanie wartości
5 - przewodnictwo intelektualne i duchowe
6 - ochrona dziecka przed negatywnymi wpływami środowiska i masowej kultury.

IUMW działa w oparciu o filozofię Fundacji i w zgodzie z jej Kodeksem Etycznym.

tl_files/banery/FundacjaOrange_195px.jpg

IUMW został założony i rozpoczął działania pilotażowe dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Orange.

Biuletyn IUMW