Badania

IUMW będzie prowadził badania wpływu czytania dzieciom na ich rozwój, a także wpływu wiedzy pozyskanej m.in. za jego pośrednictwem na jakość życia, relacji i działań podejmowanych przez uczestników szkoleń w ich różnych życiowych rolach, zwłaszcza w roli rodziców i nauczycieli.

Użytkownicy IUMW, gotowi do podzielenia się w celach naukowo-badawczych rezultatami zastosowania przez nich pozyskanej wiedzy, będą mogli wziąć udział w badaniach bezpośrednio ze strony www.iumw.pl, po naciśnięciu klawisza: Weź udział w badaniach.

Program badawczy zostanie uruchomiony wkrótce.

Biuletyn IUMW